Färger för Träindustrin

verksamhets_tra

Syntema har ett komplett produktsortiment för industriell målning på Trä. Vi arbetar bl.a. med färger, lacker och betser för interiöra och exteriöra objekt.

Vi arbetar med många olika kundkategorier, t.ex. möbler, kök, båtinredningar, fönster dörrar m.m.

Vi har mycket lång erfarenhet av både små och stora kunder och kan hjälpa dig vid alla typer av produktionsrelaterade frågor som gäller ytbehandlingen.

Syntema är kända för sin höga kompetens och vi har utrustning för att bl.a. mäta glans, säkerställa kulörer, kontrollera UV-lampor, vidhäftning mm.

Syntema har en egen lab-ugn där vi kan efterlikna förhållandet hos våra kunder, vi kan t.ex. ställa UV-kulörer så att kulören sedan stämmer ute i verklig produktionsmiljö.

Vi arbetar endast med erkänt duktiga leverantörer som har högkvalitativa produkter och jobbar långsiktigt.